Subvencionisano od strane Grada Beograda

„Grad Beograd već 3 decenije podržava  ovaj oblik rada kroz subvencije.“

beograd-grb

Ko smo mi?

BEBI SERVIS BEOGRAD je jedini servis za brigu i negu o deci u porodici, čiji je osnivač Grad Beograd. Kao oblik postoji više od trideset godina, i pruža usluge kontinuiranog ili povremenog čuvanja i nege dece na svih sedamnaest beogradskih opština.

Timskim radom svih zaposlenih, kao i planiranom saradnjom sa jedinicom lokalne samouprave i svih relevantnih vaspitno – obarazovnih, zdravstvenih i kluturnih institucija, „Bebi servis će nastaviti sa kontinuiranim unapređenjem svoje prakse“.

Sve zaposlene u Bebi servisu, poslate su od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, gde su prethodno prošle niz testova kojima se procenjuje sklonost osobe ka ovom pozivu. Nakon dobijanja psihološke procene i izvršene selekcije kanditata, od strane tima stručnjaka Nacionalne službe za zapošljavanje, stručni tim Bebi servisa vrši dodatnu selekciju kandidata.

*Saradnice potpisuju ugovore sa Bebi servisom i time stupaju u radni odnos.

Bebi servis poseduje biblioteku u kojoj se nalazi stručna literatura koju saradnice – bebisiterke koriste u pripremama vaspitno – obrazovnih aktivnosti koje će se obavljati sa detetom u porodici. U skladu sa potrebama, skolnostima i interesovanjima deteta, saradnica – bebisiterka u saradnji sa stručnim timom kreira plan aktivnosti rada sa detetom.

Postanite naša saradnica

Bebi servis Beograd

 • Sve žene, zaposlene u Bebi servisu, poslate su od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, gde su prethodno prošle niz testova kojima se procenjuje sklonost osobe ka ovom pozivu (logički testovi, testovi ličnosti). Nakon dobijanja psihološke procene i izvršene selekcije kanditata, od strane tima stručnjaka Nacionalne službe za zapošljavanje, stručni tim Bebi servisa vrši dodatnu selekciju kandidata. Nakon procene kandidata i dobijanja sanitarne knjižice Gradkog zavoda za javno zdravlje, u saradnji sa PU „Dečji dani“ vrši se praktična obuka kandidata, a teorijski deo obuke organizovan je u prostorijama Društva.
 • Saradnice potpisuju ugovore sa Bebi servisom I time stupaju u radni odnos

Beogradski Bebi Servis

 • Saradnice – bebisiterke su različitog obrazovnog profila, od IV do VII stepena stručne spreme (pedagozi, defektolozi, med.sestre vaspitači, vaspitači, ekonomisti, trgovci, turizmolozi, zubari, doktori…)

Bebi servis Beograd

 • Za prijavljivanje u bazu potreban je lični dolazak jednog roditelja deteta za koje se traži suluga. Ukoliko do saradnje dođe, ugovor o pružanju usluga potpisuje se u prostorijama Bebi servisa.
 • Raspoređivanje saradnika – bebisitera u porodicu vrši stručni tim Bebi servisa uvažavajući profesionalno opredeljenje saradnika, pokazana interesovanja i blizinu stanovanja porodice.
 • Bebi servis će u slučaju odsustva saradnice zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, po mogućnosti obezbediti drugu saradnicu kao zamenu.

CENOVNIK

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/4 sata ►
41.624,00
RSD

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 4 sata.
SAZNAJ VIŠE ►

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/5 sati ►
47.480,00
RSD

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 5 sati.
SAZNAJ VIŠE ►

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete / 6 sati ►
55.077,00
RSD

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 6 sati.  
SAZNAJ VIŠE ►

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete / 8 sati ►
58.857,00
RSD

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 8 sati.  
SAZNAJ VIŠE ►

Najnovije vesti!

 • Lični dolazak za ostavljanje prijave

  Poštovani roditelji, Ovom prilikom obaveštavamo vas da će se prijavljivanje za usluge, počev od 07. marta 2022. godine, vršiti u prostorijama Bebi servisa na adresi Bulevar maršala Tolbuhina 39, Novi Beograd. Prijavu može...

  learn more

Profesionalne saradnice

Zadovoljne porodice

Najbolja preporuka je usmena preporuka!

Pogledajte šta kažu naši korisnici

Kontaktirajte nas!

Prijavu možete ostaviti svakog radnog dana između 09 i 17 časova, na sledećoj adresi:

Bulevar maršala Tolbuhina br. 39

(ranije Goce Delčeva)

Novi Beograd 11070

011/26-29-123

011/26-02-723

065/26-29-123

09-17h

Bebi Servis Beograd
Bebi Servis Beograd