Definisana cena usluge po korisniku za period od mesec dana za čuvanje jednog deteta

Navedene cene su sa uračunatim PDV-om

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/4 sata
36.835,60 dinara

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 4 sata.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/5 sati
42.017,60 dinara

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 5 sati.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/6 sati
48.740,40 dinara

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 6 sati.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
jedno dete/8 sati
52.085,60 dinara

Usluga čuvanja jednog deteta za vremenski period od 8 sati.

Definisana cena usluge po korisniku za period od mesec dana za čuvanje dvoje dece

Navedene cene su sa uračunatim PDV-om

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
dva deteta/4 sata
42.723,20 dinara

Usluga čuvanja dvoje dece za vremenski period od 4 sata.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
dva deteta/6 sati
56.808,48 dinara

Usluga čuvanja dvoje dece za vremenski period od 6 sati.

definisana cena po korisniku za period od mesec dana
dva deteta/8 sati
60.822,00 dinara

Usluga čuvanja dvoje dece za vremenski period od 8 sati.