Subvencionisano od strane grada Beograda

beograd-grb

Kratak istorijat o nama, ko smo mi i koliko dugo poslujemo....

Bebi servis Beograd je jedini servis za brigu i negu o deci u porodici, čiji je osnivač grad Beograd. Kao oblik postoji više od trideset godina, i pruža usluge povremenog i kontinuiranog čuvanja dece na svih sedamnaest Beogradskih opština. Bebi servis kvartalno organizuje stručno usavršavanje svojih zaposlenih kroz interaktivne seminare, radionice i predavanja. Društvo poseduje biblioteku u kojoj se nalazi stručna literatura koju bebisiterke koriste u pripremama vaspitno – obrazovnih aktivnosti koje će se obavljati sa detetom u porodici. U skladu sa potrebama, skolnostima i interesovanjima deteta, bebisiterka u saradnji sa stručnim timom kreira plan aktivnosti rada sa detetom. Timskim radom svih zaposlenih, kao i planiranom saradnjom sa jedinicom lokalne samouprave i svih relevantnih vaspitno – obarazovnih, zdravstvenih i kluturnih institucija, Društvo će nastaviti sa kontinuiranim unapređenjem svoje prakse.

Naš tim

Upoznajte naš tim eksperata, koji čini spoj višegodišnjeg iskustva i modernih ideja i metoda u vođenju jednog odgovornog servisa kao što je Bebi servis Beograd.

RUZMILKA ĐOTUNOVIĆ, direktor

IVANA BOŽIĆ, stručni saradnik – koordinator

MARINA AĆIMOVIĆ, stručni saradnik – pedagog

EVELIN TASIĆ, administrativno finansijski radnik